Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap

Fundamenten van software-evolutie

1 januari 2001 - 31 december 2005

[An English version is also available]

Meest recente wijziging door Peter Ebraert op: 21 oktober 2005


Inhoud


Mailing lijst

De mailing lijst bestemd voor de deelnemers van deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap is
wog-evol@prog.vub.ac.be

Er is ook een Wiki die kan gebruikt worden om informatie betreffende het evolutienetwerk te delen. Om voor de hand liggende redenen kan de username en het paswoord hier niet vermeld worden. Je kan het altijd vragen aan 1 van de netwerkleden die dit paswoord niet vergeten is.


Bondige omschrijving van de wetenschappelijke krachtlijnen

Talrijke wetenschappelijke studies naar grootschalige softwaresystemen hebben uitgewezen dat het grootste deel van de totale kost van software-ontwikkeling gaat naar het onderhoud van de software. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat softwaresystemen constant moeten blijven evolueren om tegemoet te komen aan veranderende behoeften. Vandaag is dit meer dan ooit het geval, gezien de razendsnelle evolutie van de informaticatechnologie, evenals de constant veranderende wetgeving en de steeds verdere internationalisering. Ondanks deze onoverkomelijkheid van software-evolutie zijn bestaande werktuigen die hiervoor ondersteuning trachten te bieden verre van ideaal. Dit komt doordat deze werktuigen onvoldoende doordacht zijn, met als gevolg dat ze niet algemeen toepasbaar zijn, niet schaalbaar genoeg zijn, of moeilijk integreerbaar zijn met andere werktuigen. Het doel van de samenwerking bestaat erin tot een consistente verzameling van formeel onderbouwde technieken en bijhorende werktuigen te komen om software-ontwikkelaars bij te staan tijdens typische evolutieproblemen van grote softwareprogrammas.

Het interdisciplinair karakter van de onderzoeksgemeenschap weerspiegelt zich in het algemeen gebruik van wiskundige formalismes als onderbouw voor concrete werktuigen ter ondersteuning van software-evolutie. Deze kruisbestuiving tussen wiskunde en informatica moet leiden tot werktuigen die robuuster en breder toepasbaar zijn, zonder dat ze hierdoor aan efficiëntie inboeten. In mindere mate kan de interdisciplinariteit ook teruggevonden worden in het feit dat we ons niet wensen te beperken tot één enkele fase in de software-levenscyclus. De bedoeling is daarentegen technieken te bedenken die algemeen toepasbaar zijn tijdens het ganse software-ontwikkelingsproces.

Concreet zal de onderzoeksgemeenschap zich toespitsen op werktuigen voor:

De krachtlijnen hierbij zijn het zoeken naar formeel onderbouwde technieken die algemeen bruikbaar zijn in elk van de bovenstaande gevallen. Hierbij zullen we ondermeer kijken naar:


Stuurgroep


Deelnemende onderzoeksgroepen

In Vlaanderen

In Wallonië

In het buitenland


Gerelateerde onderzoeksnetwerken